Vergoedingen

Vergoedingen

Werkgever

Als jij gecoacht wilt worden op een vraag die gerelateerd is aan jouw werk of dat invloed heeft op jouw werk, dan kun je dat met jouw werkgever bespreken. Het voordeel hiervan is, dat jouw werkgever mogelijk (gedeeltelijk) de coaching betaalt. De meeste werkgevers hebben namelijk een opleidingsbudget gereserveerd per medewerker. Dat zou je in kunnen zetten voor coaching. Over het algemeen zijn de kosten voor een cursus veel hoger dan die van een coachingstraject en een coachingstraject wordt vaak als effectiever ervaren.

Arbodienst

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om de kosten voor aan coach te vergoeden. Zij hebben namelijk een verplichting naar jou als werknemer toe, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Belastingdienst

Als jij de kosten voor het coachingstraject zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken bij de belastingdienst, aan het eind van het jaar. Het kabinet heeft nog steeds geen regeerakkoord over scholingskosten. Dat maakt dat ook in 2019 scholingskosten nog privé aftrekbaar zijn bij jouw belastingaangifte.

Ik ben aangesloten bij International Association of Coaching-Institutes (ICI).